نشست شرکت ها و استارتاپ های عضو پارک علم و فناوری خوزستان با موسسه دانش بنیان برکت

نشست شرکت ها و استارتاپ های عضو پارک علم و فناوری خوزستان با موسسه دانش بنیان برکت در جهت سرمایه گذاری بر روی استارتاپ ها با تاکید بر استارتاپ های فعال در حوزه ict در سالن نشست های پارک علم و فناوری خوزستان برگزار شد.


لینک کوتاه : ahvaz.startuphome.ir/blog/details/3

To Top