وبلاگ خانه استارتاپ اهواز

نشست شرکت ها و استارتاپ های عضو پارک علم و فناوری خوزستان با موسسه دانش بنیان برکت

معاون فناوری پارک علم و فناوری خوزستان: صنعت سرمایه گذاری استارتاپی در کشور شکل گیرد

خانه استارتاپ های اهواز راه اندازی شد

To Top