فرم ثبت نام بازی سازان

به منظور شرکت در جشنواره بازی سازی لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید، همچنین به منظور مطالعه توضیحات جشنواره روی این لینک کلیک کنید توضیحات جشنواره

مشخصات فردی / سرپرست تیم


بدون خط تیره


با زدن کلید enter از هم جدا کنید

مشخصات تماس


http://yoursite

http://yoursite

http://yoursite

انتخاب تصویر

350px *250px سایز تصویر

مشخصات تخصصی


To Top //تغییر