فرم ثبت نام بازی سازان

به منظور عضویت در مرکز شتابدهی بازی سازی لطفا فرم زیر را پر نمایید

مشخصات تخصصی


مشخصات سرپرست تیم


تایپ با اعداد انگلیسی

با زدن کلید enter از هم جدا کنید

مشخصات تماس


http://yoursite

http://yoursite

http://yoursite

انتخاب تصویر

350px *250px سایز تصویر

To Top